Mga Paksa

Brilliant Meiji

2022/3/24Turismo/Mga Kaganapan

Suriin ang pinakabagong impormasyon bago ka pumunta. Magsuot ng mask kung bibisita. Maaaring limitado ang pagpasok sa kaso na punung-puno.

Noong panahon ng Meiji (1868 – 1912), ang mga korte ng Hapon ay lumikha ng isang napakarilag na kultur ana aktibong isinama ang kulturang western. Ipinakikilala ng eksibisyong ito ang kahanga-hangang kultura ng panahon ng Meiji sa pamamgitan ng mahalagang materyales sa kasaysayan.

Panahon: ~ Abril 10 (Linggo)
Lokasyon: Prefectural History Museum (Mito City)
URL https://rekishikan-ibk.jp