Mga Paksa

Emile . Galle` at Daum

2022/2/28Turismo/Mga Kaganapan

Suriin ang pinakabagong impormasyon bago ka pumunta. Magsuot ng mask kung bibisita. Maaaring limitado ang pagpasok sa kaso na punung-puno.

Museo ng Kitazawa, Kilala sa humahawak ng mga obra maestra ng French glass crafts. Sa eksibisyong ito、Ipinapakilala ang mga obra maestra mula sa koleksyon.

Panahon: Hanggang Linggo, Mayo 8
Lugar: Prefectural Ceramic Art Museum (Kasama City)
URL http://www.tougei.museum.ibk.ed.jp/index.html