Mga Paksa

Halika na! Sa mundo ng pagpipinta ng Ibon at Bulaklak

2022/2/28Turismo/Mga Kaganapan

Suriin ang pinakabagong impormasyon bago ka pumunta. Magsuot ng mask kung bibisita. Maaaring limitado ang pagpasok sa kaso na punung-puno.

Mga larawan na may motif ng magaganda at kaibig-ibig na mga ibon [Bird-and-flower painting] ang tawag dito. Sa eksibisyong ito, ipakikilala natin ang kagandahan nito.

Panahon: Hanggang Linggo, Abri 17.
Lugar: Tenshin Memorial Museum of Art, Izura, [Kitaibaraki City]
URL http://www.tenshin.museum.ibk.ed.jp/