รับปรึกษาปัญหาสำหรับคนต่างชาติโดยผู้เชี่ยวชาญฟรี 1 วัน ที่ซึจิอุระ

วันและเวลา
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2566
เวลา : 10:00-15:00 น. (ปิดรับสมัครเวลา 14:30 น.)

สถานที่
อาคารหลักของที่ว่าการอำเภอซึจิอุระ ชั้น2 ห้องอบรม1・2 (9-1ตำบลยามาโตะ อำเภอซึจิอุระ)