ข้อมูล

สีสันแห่งชีวิต – สิ่งมีชีวิตที่สร้างสีสันให้โลก –

2023/4/3การท่องเที่ยว/กิจกรรม

Colors of Plants and Animals

ขออธิบายกลไก กับหน้าที่ของสีสิ่งมีชีวิต และแนะนำการย้อมโดยใช้สีของสิ่งมีชีวิต และการจำลองสีของสิ่งมีชีวิตที่สูญพันธุ์ไปแล้ว

  • ระยะเวลา : จนถึงวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566
  • สถานที่ : พิพิธภัณฑ์อุทยานธรรมชาติ (อ.บันโด)
  • เวลาทำการ : 9:30-17:00 น. (สามารถเข้าชมได้จนถึง 16:30 น.)
    หยุดทุกวันจันทร์
  • URL https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/