ข้อมูล

ฮิซาซิ สึจิ จิตรกรที่มีสองหน้า – ภาพวาดสีน้ำมัน และภาพวาดพฤกษศาสตร์ –

2022/11/30การท่องเที่ยว/กิจกรรม

辻永《無花果畑》1912年 水戸市立博物館蔵

นิทรรศการนี้แนะนำภาพวาดสีน้ำมันประมาณ 50 ชิ้นของ ฮิซาซิ สึจิ ผู้เคยมีสถานะมั่นคงในชุมชมจิตรกรสไตล์ตะวันตกตั้งแต่ยุคไทโซจนถึงยุคโซวะ และ ภาพวาดพฤกษศาสตร์อีกประมาณ 60 ชิ้น ที่เขาวาดเพื่อความสุขและ การปลอบใจของตัวเอง เข้าใกล้ชิดกับบุคลิกภาพที่มีสองหน้าของสึจิ

  • ระยะเวลา : จนถึง วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565
  • สถานที่ : พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ (อ.มิโตะ)
  • เวลาทำการ : 9:30-17:00 น. (สามารถเข้าชมได้จนถึง 16:30 น.)

Website