ข้อมูล

รับปรึกษาปัญหาสำหรับคนต่างชาติโดยทนายความฟรี 1 วัน ที่จิคุเซอิ

2022/10/7ประกาศ และ ประชาสัมพันธ์

เรื่องที่รับปรึกษา

วีซ่า แรงงาน สมรส ภาษี ระบบประกัน และเรื่องความเป็นอยู่ทั่วไป
(ฟรี ปรึกษาแบบสอบถาม มีล่ามคอยแปล และทุกเรื่องจะเก็บเป็นความลับ)

วันและเวลา วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
เวลา : 10:00-15:00 น. (ปิดรับสมัครเวลา 14:30 น.)
สถานที่ ชิโมดาเตะชิอิคิ โคริวเซนเตอร์ อารูเทริโอ ชั้น 2 (372 เฮอิ จิคุเซอิ-ชิ)
โทรศัพท์ 070-4002-2547(เฉพาะวันที่ 6 พฤศจิกายน)

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์รับปรึกษาปัญหาสำหรับคนต่างชาติ สมาคมนานาชาติ จ.อิบารากิ
โทร. 029-244-3811