ข้อมูล

นิทรรศการแมลง

2022/8/23การท่องเที่ยว/กิจกรรม

ขอแนะนำเสน่ห์ของแมลงต่างๆ รวมทั้งแมลงญี่ปุ่น และ แมลงทั่วโลก

ระยะเวลา:จนถึงวันจันทร์/วันหยุดราชการที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565

สถานที่:พิพิธภัณฑ์อุทยานธรรมชาติ(อ.บันโด)

※วันเสาร์,วันอาทิตย์,วันหยุดราชการ และ วันที่ที่พิพิธภัณฑ์ได้ระบุไว้ ต้องจองตั๋วเข้าชมจากเวบไซต์ก่อนล่วงหน้า กรุณาดูรายละเอียดได้ทางเวบไซต์ของพิพิธภัณฑ์

昆虫展_自然博物館

 

Web Site