ข้อมูล

คันโตเทนได

2022/8/23การท่องเที่ยว/กิจกรรม

นิกายเทนไดเป็นหนึ่งในนิกายของศาสนาพุทธ ขอแนะนำสมบัติของวัดของนิกายเทนไดในจังหวัดอิบารากิ

ระยะเวลา:จนถึงวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2565

สถานที่:พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำจังหวัด (อ.มิโตะ)

関東天台_歴史館

 

Web Site